REGULAMIN KODÓW RABATOWYCH i SALDA PRZEDPŁATOWEGO (SKARBCA)

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych i środków pieniężnych na saldzie przedpłatowym (zwany również skarbcem), w sklepie KROLM.

I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

 1. Kod rabatowy- elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym krolm.pl, oraz sklepie stacjonarnym KROLM, prowadzonym przez Sprzedawcę; w postaci zniżki procentowej, lub kwotowej naliczanej od wartości zamówienia.

 2. Karta Podarunkowa- Karta o określonej wartości kwotowej i identyfikatorze w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym krolm.pl, oraz sklepie stacjonarnym KROLM, prowadzonym przez Sprzedawcę; Kodu z karty można użyć by doładować saldo przedpłatowe (skarbiec) kwotą określoną na karcie.

 3. Saldo przedpłatowe (lub skarbiec) – wirtualne saldo klienta, na które w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą, Klient otrzymuje środki pieniężne od Sprzedawcy, do wykorzystania w sklepie KROLM

 4. Sprzedawca - Krolm Sp. z o.o., ul. Stary Rynek Oliwski 7, 80-324 Gdańsk, NIP: 5842804486, REGON: 38896968300000, KRS: 0000901503

 5. Klient / Użytkownik - osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy, oraz środki pieniężne na swoje Saldo przedpłatowe.

 6. Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowego i stacjonarnego KROLM

 7. Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy i środki pieniężne z Salda przedpłatowego, na stronie krolm.pl, oraz sklepie stacjonarnym KROLM i dokonać przy ich wykorzystaniu zakupu towarów.

 8. Sklep - sklep internetowy krolm.pl i stacjonarny KROLM, sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym krolm.pl i adresem stacjonarnym ul. Stary Rynek Oliwski 7 w Gdańsku

 9. Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie Krolm

II. Warunki ogólne.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, lub zasilenia Salda przedpłatowego w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.

 2. Kod rabatowy i środki z Salda przedpłatowego mogą być wykorzystane przy zakupie towarów w sklepie Krolm

 3. Kod rabatowy i środki na Saldzie przedpłatowym nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie można ich zwrócić Sprzedawcy.

 4. Kod rabatowy i środki na Saldzie przedpłatowym są aktywne od momentu przekazania ich Klientowi.
 5. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.

 6. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

 7. Skorzystanie ze środków na Saldzie przedpłatowym, obniża wartość Salda przedpłatowego o kwotę, którą zastosuje Klient podczas zakupów w sklepie Krolm. Kwota uzyskana po obniżeniu ceny Towaru, jest opłacana w normalny sposób przez Klienta.

 8. Na Saldzie przedpłatowym, nie można posiadać ujemnej kwoty po zastosowaniu obniżki ceny zakupu.

III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.

 1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji, lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą

 2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie, lub nie informować o tym sprzedawcy.

 3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Wpisz swój kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu, lub podać go sprzedawcy podczas zakupów w sklepie stacjonarnym.

 4. Podanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową, lub kwotową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego.

 5. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w Sklepie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Sklepie.

 6. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

 7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

IV. Zasady przekazania i korzystania ze środków pieniężnych na Saldzie przedpłatowym (Skarbcu).

 1. W przypadku posiadania zniżki kwotowej (kodu rabatowego) która przekracza wartość zamówienia reszta z kodu rabatowego trafia do konta przedpłątowego (skarbca).

 2. Udostępnienie środków pieniężnych na Saldzie przedpłatowym następuje w formie dodania ich przez Sklep podczas organizowanej przez Sklep promocji, lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą.

 3. Kwota znajdująca się na koncie przedpłatowym zostanie użyta w pierwszej kolejności podczas zakupów w sklepie. Jeżeli kwota zamówienia przekracza wartość salda - użytkownik będzie proszony o dopłatę różnicy w systemie płatniczym (lub przy kasie jeżeli zakup jest stacjonarny)

 4. Środki pieniężne na Saldzie przedpłatowym mogą zostać wykorzystane w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w Sklepie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Sklepie.

 5. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zakupu przez Klienta z wykorzystaniem Salda przedpłatowego, jeśli stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości w podanej kwocie, lub ważności konta użytkownika.

 6. Jeśli klient anuluje transakcje, lub dokona zwrotu/reklamacji towaru. To po pozytywnym rozpatrzeniu jej przez sklep, środki które były pobrane z Salda klienta, lub zakup był realizowany za pomocą kodu zniżkowego; będą zwrócone w kwocie tej samej, z której były pobrane, na saldo klienta, który dokonał zakupu. Pozostała część kwoty, która nie była pobrana z Salda klienta, lub z kodu zniżkowego, będzie zwrócona w formie gotówki, lub na konto bankowe, z którego korzystał klient podczas zakupu.

IV. Reklamacje i zwrot towarów.

Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu

V. Postanowienia końcowe.

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia

 2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem https://krolm.pl/https://krolm.pl/en/kody-rabatowe-i-karty-podarunkowe i można znaleźć ją w stopce strony.

 3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Regulamin obowiązuje od dnia 22.04.2022 Ostatnia aktualizacja 27.06.2023

Regulaminy i zasady użytkowania