Regulamin zwrotów, reklamacji i gwarancje

Administrator strony i sklepu

Krolm Sp. z o.o.

ul. Stary Rynek Oliwski 7
80-324 Gdańsk

NIP: 5842804486

REGON: 38896968300000

KRS: 0000901503

Siedziba

Krolm Sp. z o.o.
ul. Stary Rynek Oliwski 7
80-324 Gdańsk

GWARANCJA I SERWIS

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta będącego konsumentem i Krolma podlegają zwrotowi.

 2. Odstąpienie przez Klienta będącego konsumentem od umowy wymaga złożenia przez Klienta będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można to zrobić na przykład poprzez wypełnienie wysłanego do Klienta będącego konsumentem wraz z zamawianym towarem formularza Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

  Klient będący konsumentem jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorzystania z przedmiotowego wzoru. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane mailem na adres: sklep@krolm.pl lub na piśmie na adres ul. Stary Rynek Oliwski 7, 80-324 Gdańsk Oświadczenie o odstąpieniu dla swej skuteczności musi zostać wysłane do Krolma przed upływem wskazanego powyżej 14-dniowego terminu.

 3. Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres:
  Krolm Sp. z o.o.
  ul. Stary Rynek Oliwski 7
  80-324 Gdańsk
 5. Klient będący konsumentem zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Krolm'a (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji).

 6. W razie odstąpienia od umowy płatności dokonane przez Klienta będącego konsumentem, w tym koszty dostarczenia towaru, zostaną zwrócone Klientowi będącemu konsumentem we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta będącego konsumentem numer rachunku bankowego w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Krolm'a rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. W razie nie podania przez Klienta będącego konsumentem sposobu dokonania zwrotu uiszczonych przez Klienta będącego konsumentem płatności, Krolm dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem

 7. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.

 8. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 9. Zwrot towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej oznacza rezygnację Klienta będącego konsumentem z udziału w tej akcji promocyjnej, w tym utratę prawa do nabycia towaru na warunkach promocyjnych.

 10. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej, Krolm na nowo naliczy cenę zamówienia bez uwzględnienia warunków promocyjnych.

 11. Przesyłkę ze zwracanym towarem Klient będący konsumentem obowiązany jest wysłać na swój koszt, Krolm nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

REKLAMACJA

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48882004294.

 1. Krolm dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

 2. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Krolm odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.

 3. Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Krolm'a o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Krolm'a niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 4. W przypadku wady towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. Klient może zgłosić reklamację na przykład poprzez wypełnienie wysyłanego do Klienta wraz z zamawianym towarem formularza

 5. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres:
  Krolm Sp. z o.o.
  ul. Stary Rynek Oliwski 7
  80-324 Gdańsk

W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).

Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu/reklamacji produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni roboczych zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

Regulaminy i zasady użytkowania